Annette Roeters algemeen directeur bij de Raad

Per 1 februari 2015 heeft de Raad voor de Kinderbescherming een nieuwe algemeen directeur, Annette Roeters.

Van 2008 tot nu was Annette (1954) Inspecteur-generaal van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was zij onder andere lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en vice-voorzitter resp. waarnemend lid van het College van Bestuur bij de Christelijke Hogeschool Windesheim. Annette Roeters studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde (doctoraal 1982) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Annette Roeters ziet de decentralisatie van het Jeugdstelsel naar de gemeenten als een grote uitdaging, waarbij zij er graag aan wil bijdragen dat de veiligheid, de bescherming en de ontwikkeling van kinderen optimaal geborgd worden en blijven.