Marc Dullaert: 9 op de 10 meldingen schoolverzuim onterecht bij de Raad voor de Kinderbescherming

In Nederland zitten gemiddeld 10.000 kinderen langer dan 4 weken thuis. Reden voor een aantal ministeries om onderzoek te doen naar de oorzaken van deze thuiszitters. Marc Dullaert is aanjager van het thuiszitterspact, dat als doelstelling heeft om in 2020 het thuiszittersprobleem uit de wereld te hebben geholpen.

Wees er snel bij

Dullaert deed de afgelopen maanden onderzoek naar de oorzaken en sprak erover tijdens een ‘Meeting of Minds’ over schoolverzuim georganiseerd door de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn advies: wees er snel bij, werk veel beter samen in de keten en gemeenten moeten op naamniveau zicht krijgen op thuiszitters. Schoolverzuim vraagt direct actie.

Complex

Langs zijn ronde door Nederland waarbij hij onder anderen sprak met wethouders, hulpverleners en schoolbesturen, signaleerde Dullaert dat schoolverzuim een complex probleem is: ‘een deel van de scholen en gemeenten lukt het niet goed een passende onderwijsplek te vinden. Ik zie dat in gemeenten daar heel wisselend succesvol mee om wordt gegaan. Soms is het een kwestie van geld en staat het belang van het kind niet meer voorop. Maar ook de privacy wetgeving kan schuren met het kindbelang. Dossiers worden niet gedeeld en gemeenten die dat wel doen overtreden eigenlijk de wet, maar dienen wél het belang van het kind.’

Succes

Want het delen van kennis in thuiszitters dossiers is essentieel, vindt Dullaert. Hij vertelt over een grote gemeente in het Zuiden van het land waar alle betrokken partijen bij elkaar komen om per thuiszitter te kijken wat er aan de hand is. Op naamniveau wordt vervolgens besproken hoe de situatie verbeterd kan worden. En met succes: binnen een jaar is de lijst met thuiszitters in deze gemeente gehalveerd. De reactie van een vader van een van de thuiszitters onderstreept de noodzaak van deze aanpak: ‘mijn kind is niet op te delen in beleidsterreinen.’

Achterliggende problematiek

Vaak is een achterliggend probleem de oorzaak van schoolverzuim. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) signaleert bijvoorbeeld psychische problematiek bij ouders waardoor kinderen niet naar school gaan, kinderen die gebukt gaan onder een vechtscheiding, maar ook gepest worden kan een oorzaak zijn. Bij laat ingrijpen is én het werkelijke probleem van het kind niet gezien én het kind komt onnodig bij de RvdK terecht, vaak via een Proces Verbaal, wat betekent dat het kind voor de strafrechter moet verschijnen. De stevige uitspraak van Dullaert lijkt terecht: 9 van de 10 meldingen omtrent schoolverzuim komt onnodig bij de Raad voor de Kinderbescherming terecht.’  Zijn oproep: ‘Wees er snel bij, ga als betrokkenen bij het kind met elkaar in gesprek en probeer als betrokken partijen dossiers met elkaar te delen. Bespreek alle individuele gevallen. Schoolverzuim vereist direct actie.’