Het kwaliteitskader 2016

Het kwaliteitskader is geschreven voor onze cliënten en professionals. In heldere taal en met voldoende ruimte om te doen wat er per casus nodig is. Met inachtneming van beroepscodes en richtlijnen.

Nieuwe versie

Dit is de nieuwe versie van het kwaliteitskader. Deze versie is gemaakt om mee te groeien met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en kan in de komende jaren bijgesteld worden als dat nodig is.

Het belang van het kind en veiligheid zijn en blijven de centrale thema’s. Cliëntgerichtheid en samenwerken zijn twee van de onderwerpen waar extra aandacht aan is besteed bij de totstandkoming van deze versie van het kwaliteitskader.

Doelen kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader bevat algemene kwaliteitseisen voor de onderzoeken die de RvdK uitvoert en heeft de volgende doelen:

  • de kwaliteit van ons werk laten zien
  • gelijke situaties gelijk behandelen (rechtsgelijkheid en rechtszekerheid)
  • informatie geven over onze werkwijze.