Raad voor de Kinderbescherming pitcht idee Divorce Challenge

De Divorce Challenge kreeg honderden ideeën binnen om vervelende gevolgen voor kinderen door echtscheidingen te verminderen. Uit alle inzendingen nodigde het expertpanel van de Divorce Challenge een idee van de Raad voor de Kinderbescherming uit voor een pitch. 

Samen om tafel

De rechter niet laten beschikken, maar als ouders nog een laatste keer samen om de tafel. Daarvoor staat BRAM. Ypie Terpstra, teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming regio Twente, zond dit initiatief in namens ketenpartners uit de regio Twente.

Langdurige echtscheidingsproblemen

‘Kinderen lijden enorm onder langdurige echtscheidingsproblemen van de ouders’, legt Terpstra uit. ‘Hun ontwikkeling stagneert, hun welzijn wordt aangetast en het genereert grote maatschappelijke consequenties en kosten. Juridische procedures verharden vaak de onderlinge strijd en bieden niet altijd een oplossing die goed is voor kinderen. BRAM biedt een goede mogelijkheid om ouders te leren weer gezamenlijke afspraken te maken over hun kinderen.’

Communicatieproblemen

Bij grote communicatieproblemen kan BRAM een oplossing zijn. Voordat de rechter beschikt over de situatie krijgen ouders nog de kans hun problemen met een specialist uit een wijkteam aan te pakken.

Actieve steun

Vrijdag 2 december jongstleden pitchte Terpstra met 11 anderen haar verhaal bij het expertpanel en jongerenpanel. Op 14 december maakt het panel bekend welke inzendingen actieve steun krijgen.

Motie

De Divorce Challenge is een initiatief van het Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om via deze Divorce Challenge het aantal conflictscheidingen, en de nadelige gevolgen ervan, voor kinderen te verminderen. De Tweede Kamer nam de motie aan.