Extra aandacht voor KOPP-kinderen in de week van Zorg en Welzijn

Van 13 tot 18 maart vindt de week van Zorg en Welzijn plaats, waarbij meer dan duizend zorginstellingen als GGZ en ziekenhuizen hun deuren voor het publiek openen. De RvdK vraagt in deze week aandacht voor het welzijn van KOPP-kinderen; kinderen die opgroeien met een ouder met psychische (en/of verslavings-) problemen.

Kinderen op muurtje

In Nederland groeien ruim 577.000 kinderen op met een vader of moeder die psychische (en/of verslavings-) problemen heeft*. Dit is bijna 16% van het totaal aantal kinderen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor KOPP-kinderen ingrijpende gevolgen hebben. Zo lopen zij bijvoorbeeld in vergelijking met kinderen die opgroeien bij psychisch gezonde ouders een drie tot dertien keer zo groot risico om zelf psychische problemen en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen.

Gelukkig groeit een groot deel zonder bijzondere problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De RvdK vraagt aandacht voor deze groep kinderen. Vroegtijdige signalering is belangrijk, maar deze kinderen worden vaak over het hoofd gezien omdat hun problematiek niet altijd zichtbaar is. Alerte hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld docenten en huisartsen en de directe omgeving zijn nodig om deze kinderen niet te missen. Of bij een KOPP-kind daadwerkelijk problemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid én het samenspel van risicofactoren en beschermende factoren. En bij de behandeling van psychiatrische patienten zouden artsen altijd de kindcheck moeten doen: heeft deze patient kinderen en hoe is hun situatie?

*Bron: Trimbos-Instituut.