Dag van de Leerplicht: samen het recht op onderwijs in Nederland vieren

Op donderdag 16 maart 2017 is het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag ondertekent de RvdK samen met de ketenpartners de nieuwe MAS (Methodische Aanpak schoolverzuim) die bedoeld is om de aanpak van schoolverzuim effectiever te maken.

Rugzak

Peter van Eijk ondertekent namens de RvdK de Methodische Aanpak schoolverzuim

Om het recht op onderwijs nog beter te borgen is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (de MAS) ontwikkeld. Deze wordt op de Dag van de Leerplicht ondertekend en gelanceerd. Deze aanpak is ontwikkeld door de Raad voor de Kinderbescherming samen met Halt, het Openbaar Ministerie, en Ingrado (de koepel van leerplichtambtenaren). Ketensamenwerking is het sleutelwoord bij het toepassen van de MAS. Deze handleiding geeft in de vorm van een stappenplan aan hoe te handelen bij meldingen van ongeoorloofd verzuim. De MAS beschrijft vier routes: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat inzet van jeugdhulp voorop. Door de samenwerking tussen de ketenpartners kan schoolverzuim nog beter worden aanpakt.

Wat betekent de MAS voor de RvdK?

De Methode Raadsonderzoek Schoolverzuim blijft bestaan voor het doen van een onderzoek in een schoolverzuimzaak. Goede ketensamenwerking krijgt echter wel meer nadruk. Dat betekent dat een leerplichtambtenaar - maar ook andere partijen zoals het OM -  , de RvdK vaker zullen gaan consulteren in een schoolverzuimzaak. Overleg over de juiste aanpak voor iedere individuele jongere met schoolverzuim en zorgsignalen is wenselijk, liefst vóórafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal.
Wat ook wenselijk is, is inzet van vrijwillige jeugdhulp bij verzuim met achterliggende problematiek. In dit soort zaken is het strafrecht niet altijd de meest effectieve route. Het aantal processen-verbaal schoolverzuim dat bij de RvdK komt, daalt al en zal daardoor naar verwachting nog verder dalen.