De klachtenanalyse 2015 van de RvdK

De klachtenanalyse 2015 is afgerond. De analyse geeft ons een beeld van waar cliënten tegenaan lopen en waar we verbetering in de kwaliteit van ons werk kunnen nastreven. De klachtenanalyse 2015 is iets anders opgezet dan voorgaande jaren. Dat komt door de Prettig Contact met de Overheid (PCMO) methode die er (mogelijk) voor heeft gezorgd dat de RvdK klachten heeft kunnen oplossen door succesvolle bemiddeling.

Waarom een klachtenanalyse?

Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige of een ouder, niet tevreden is over de wijze waarop het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvond, kan hij een klacht indienen. Om te achterhalen hoe de RvdK de kwaliteit van zijn werk kan verbeteren, analyseert de RvdK ieder jaar de afgeronde klachten.

Een greep uit de belangrijkste uitkomsten en leerpunten

In 2015 zijn er in totaal 246 klachten ingediend bij de RvdK. In totaal zijn er in dat jaar 227 klachten behandeld. Wat waren verder de belangrijkste uitkomsten van de klachtenanalyse? Een greep uit de belangrijkste punten.

  • In 2015 zijn er minder onderzoeken gedaan in vergelijking met 2014.
  • In 2015 is er sprake van meer succesvolle bemiddeling en minder formele klachtenbeslissingen.
  • Van alle klachtonderdelen wordt sinds in ieder geval 2011 iets minder dan een derde gegrond verklaard.
  • De termijn van afdoening is, net als in 2014, in de helft van de gevallen meer dan 10 weken en blijft daarmee een punt van aandacht.
  • In 2015 wordt, net als in voorgaande jaren, het meest geklaagd over de inhoud van het raadsonderzoek
  • Er wordt ten opzichte van 2014 minder geklaagd over feitelijke onjuistheden
  • Vanaf 2013 is een stijging zichtbaar van klachten die gaan over de attitude van raadsmedewerkers.
  • In de laatste 5 jaar hebben veel gegrond verklaarde klachten niet betrekking op de inhoud, maar op het niet goed motiveren van keuzes, afwegingen en besluiten.

Lees voor het complete overzicht van uitkomsten en leerpunten de Klachtenanalyse 2015.