Aandacht voor vluchtelingenkinderen

Er is veel aandacht voor vluchtelingenkinderen. Prof. dr. Ido Weijers schreef begin juli 2017 een blog over rechtstaat en het asielkind.

Terecht wijst hij er op dat alle kinderen, dus ook vluchtelingenkinderen, recht hebben op jeugdhulp. De weerbarstige praktijk van de RvdK leert echter dat dit recht voor deze kwetsbare doelgroep vaak niet verzilverd wordt. Dit komt vooral door de onbekendheid van deze rechten door instanties die met deze groep te maken hebben. Het wringt hierbij dat ouders zonder verblijfsstatus geen recht op hulp hebben. 

Bij de RvdK staat het belang van het kind bovenaan. Dit geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven, dus ook kinderen van ouders die geen verblijfsstatus hebben. Vanuit het perspectief van de RvdK is het niet in belang van kinderen dat de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt en dus gedwongen hulp oplegt, terwijl op dat zelfde moment de vreemdelingenrechter bekrachtigt dat hetzelfde kind Nederland moet verlaten. De RvdK vindt dat kinderen niet in onzekerheid moeten leven. Om tot een duurzaam perspectief voor vreemdelingenkinderen te komen is afstemming en overleg tussen de diverse uitvoeringsorganisaties van VenJ nodig. Het werk en de uitvoering van beleid van deze organisaties raakt elkaar. In het belang van het kind gaan RvdK, IND en DT&V via een nauwere samenwerking de belangen van minderjarige kinderen van vreemdelingen anders en beter waarborgen. Het gaat immers om de aller kwetsbaarste groep. Hoe we dit doen lees je in het artikel ‘Samenwerking RvdK, IND en DT&V’.

Kinderen ter Apel