Nieuwe Directie Raad voor de Kinderbescherming

Theo Lodder, Sascha Ruster, Benjamin Jansen en Eveline Schurink treden per 1 oktober als directeuren in dienst bij de Raad voor de Kinderbescherming. Naast algemeen directeur Annette Roeters is hiermee het team compleet. Met deze verandering operationaliseert de RvdK een nieuwe managementstructuur; de  5-koppige directie vervangt de oude structuur van tien regionale directeuren.

Benjamin Jansen en Eveline Schurink zijn bekenden binnen de RvdK als respectievelijk regiodirecteur Zuidoost Nederland/Gelderland en Clusterhoofd Beleid, Juridische Zaken en Communicatie. Sascha Ruster is gedetacheerd vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst als regiodirecteur Haaglanden. Theo Lodder komt als nieuwkomer over van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waar hij Directeur contraterrorisme en programmadirecteur NCTV-ontwikkelt is.

De RvdK verandert en organiseert zich vanuit één landelijke organisatie met gebiedsgebonden teams vanuit de bedoeling van de Jeugdwet. Dat doen we samen met onze partners. We verbeteren bijvoorbeeld door doorlopend met onze cliënten en partners in gesprek te zijn en door onze professionals maximale ruimte te geven om kinderen effectief te beschermen. We ontsluiten kennis die we opdoen vanuit de casuïstiek en delen dit met onze partners; bijvoorbeeld over cijfers over onze instroom en informatie over problematiek die onze raadsonderzoekers zien in de praktijk. Zodat we samen effectiever kinderen kunnen beschermen en meer preventief kunnen werken.

Annette Roeters is trots op het nieuwe team: ‘Ik zie vier energieke mensen met verschillende achtergronden, karakters, drijfveren en competenties, maar wel met eenzelfde passie om bij te dragen aan de ambitie van de Raad voor de Kinderbescherming: ieder kind op het juiste moment de juiste interventie.’