Klachtenanalyse 2016

De klachtenanalyse 2016 is afgerond. De analyse geeft ons een beeld van waar cliënten tegenaan lopen en waar we verbetering in de kwaliteit van ons werk kunnen nastreven. 

Waarom een klachtenanalyse?

Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige of een ouder, niet tevreden is over de wijze waarop het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) plaatsvond, kan hij een klacht indienen. Om te achterhalen hoe de RvdK de kwaliteit van zijn werk kan verbeteren, analyseert de RvdK ieder jaar de afgeronde klachten.

2016

In 2016 zijn er in totaal 246 klachten ingediend bij de RvdK. Omgerekend leidde 0,4% van de raadsonderzoeken tot een klacht. Bekijk de Klachtenanalyse 2016 voor een compleet overzicht.