Veel vragen over spoedmaatregel Amir

De Raad voor de Kinderbescherming ontvangt veel vragen over de ernstig zieke Amir. Het gaat hier om een ingrijpende situatie voor alle betrokkenen.

Er zijn zorgen aanwezig rondom de gezondheid en de zorg voor Amir. Op basis van de zorgmelding die bij de Raad voor de Kinderbescherming is binnengekomen, is er een spoedmaatregel verzocht bij de kinderrechter. Dit is zeer ingrijpend en gebeurt alleen als daar voldoende gronden voor zijn.

Zoeken naar een oplossing

De beste oplossing is altijd een snelle hereniging van het kind met zijn ouders, maar wel op een manier die tegemoet komt aan het belang en de ontwikkeling van het kind. De kinderrechter heeft op 20 september 2017 besloten de voorlopige ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing te bekrachtigen. In deze periode wordt samen met de ouders en hulpverlening gezocht naar een verdere oplossing die het beste is voor Amir.

Zie ook