RvdK op de Voor de Jeugddag

Maandag 6 november vond de jaarlijkse Voor de Jeugddag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Onder het toeziend oog van minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis, werden workshops gegeven en kon je bij de verschillende kraampjes op de binnenplaats ideeën uitwisselen met andere jeugdhulporganisaties. Elkaar inspireren stond centraal.

Internationaal

Het aanbod workshops was tijdens de Voor de Jeugddag enorm, en hiertussen een keuze maken was niet gemakkelijk. Onder andere organisaties als Pretty Woman en Team-Kim, maar ook het Nederlands Jeugdinstituut, de GGD en het Landelijk Instrument Jeugdstrafrechtketen waren aanwezig.

Ook buitenlandse organisaties kwamen naar de Voor de Jeugddag. Bijvoorbeeld Elina Marjamaki, die werkzaam is bij de Finnish Association for Mental Health, en in heel Europa de aandacht voor psychische zorg wil vergroten. Zo reist zij met lezingen rond en vertelt ze over de Finse aanpak, waarin vooral de nadruk ligt op routines, het ontwikkelen van je vaardigheden en het zorgen voor een veilige sfeer. ‘Bewijs laat zien dat het zorgen voor meer aandacht voor psychische gezondheid effect heeft, ook al duurt het soms een tijdje voor je resultaat ziet’, verduidelijkt Marjamaki.

Wij als RvdK

Ook de Raad voor de Kinderbescherming was aanwezig bij de Voor de Jeugd dag en verzorgde twee workshops. Vanaf kwart over 11 was het onze beurt om de bezoekers te vertellen over de werkwijze van de RvdK op het gebied van minderjarige terugkeerders. Het is de plicht van de overheid om kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen. De RvdK ontvangt daarom altijd, daar waar mogelijk, een melding over kinderen die in jihadistisch strijdgebied hebben verbleven of daar zijn geboren. De RvdK streeft naar contact met achterblijvers zoals familie, politie, gemeente en hulpverleners om vóór terugkeer de situatie van de minderjarige zo goed mogelijk in te  schatten. Het doel is het herstel van het ‘normale’ leven.

Na een korte uitleg van het behandelplan van deze jongeren, kreeg het publiek de kans om vragen te stellen, ieder vanuit zijn eigen expertise en werkveld. Na afloop gaven zij een eensgezind antwoord: ‘Geen verdere vragen meer, jullie aanpak is helemaal duidelijk.’

Simulation Room

Als afsluiter van de dag stond de RvdK, in samenwerking met mediabedrijf Enliven voor een groep geïnteresseerden voor een Virtual Realitybril. Door de bril kom je in de belevingswereld van een kind terecht, de zevenjarige Joris, die vanuit zijn kinderkamer in contact komt met huiselijk geweld. Hij ziet en hoort zijn ouders vechten en door de realistische vormgeving waan je je in de situatie.

De rillingen lopen over ieders rug wanneer je je realiseert hoeveel kinderen dit dagelijks echt mee moeten maken. Vandaar ook dat de makers het inzetten om, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met ouders, te laten zien hoe kinderen een dergelijke situatie ervaren. ‘Ik denk dat deze tool het gesprek bevorderd’, meldt Jesper van Manen, een van de initiatiefnemers, ‘Sommige ouders denken door deze ervaring terug aan hun eigen jeugd, aangezien je vaak hoort dat ouders het geweld dat zij ervoeren, ook op hun kind projecteren. Dit project kan preventief werken en huiselijk geweld oplossen.’  

Door Sanne Jeursen