Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). 20 november is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind.  Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

Enkele weetjes

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Het verdrag bestaat uit inmiddels 54 artikelen. Zo staat er in de artikelen bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen.

Ook staat er dat kinderen recht hebben op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

Meer aandacht

Op dit moment hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend. Het verdrag heeft ervoor gezorgd dat er over de hele wereld meer aandacht is gekomen voor kinderrechten. Inmiddels is het verdrag nog enkele keren met rechten uitgebreid, bijvoorbeeld het recht op bescherming bij sexuele exploitatie en gewapende conflicten. 

Controle

Het kinderrechtencomité controleert of landen zich aan het Kinderrechtenverdrag houden. In Nederland is in 2011 de Kinderombudsman actief geworden. De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd.

Doordat steeds meer partijen letten op naleving van deze rechten, worden ze vanzelfsprekend. Ook in het recent opgestelde regeerakkoord wordt rekening gehouden met de rechten van kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van armoede en binnen het jeugdrecht.