RvdK ziet veel kindermishandeling

In bijna de helft (45%) van de onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel had de Raad voor de Kinderbescherming in 2016 te maken met kindermishandeling of andere specifieke vormen van geweld of dwang. In de week tegen kindermishandeling vragen we aandacht voor dit probleem.

Om welke vormen van mishandeling het gaat, laat de afbeelding hieronder zien.

Vormen van kindermishandeling
Verdeling in percentagesProcent
Mishandeling (fysiek een/of psychisch) en verwaarlozing23%
Huiselijk geweld26%
Scheidingsproblematiek21%
Overig (oa seksueel geweld, seksuele uitbuiting, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis)3%
Brontabel als csv (236 bytes)

Omdat er vaak sprake is van meervoudige problematiek kunnen deze percentages niet bij elkaar opgeteld worden. Bij de scheidingsproblematiek zoals hier genoemd, gaat het om onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel waarin dit speelt en dus niet om Gezag & Omgangs zaken. Huiselijk geweld hoeft niet per se tegen het kind gericht te zijn; kind als getuige wordt ook gezien als mishandeling.

Andere problematiek

Naast de vormen van kindermishandeling zien we ook veel verslavingsproblematiek, namelijk in 21% van alle onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel. Het gaat dan om alcohol, drugs, game, eet- en andere verslavingsproblematiek.  In 17% van de zaken speelt dit bij de ouders/verzorgers en in 4% van de zaken bij het kind zelf.

Daarnaast heeft de RvdK in 38% van zijn onderzoeken naar kinderbeschermingsmaatregelen te maken met gediagnosticeerde psychiatrische problematiek. In 24% van de zaken is dit aan de orde bij de ouders/verzorgers en in ca 16% van de zaken bij het kind zelf.

Week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we niet alleen aandacht voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Verbind voor het kind

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Vaak heeft het diepe en langdurige impact op slachtoffers. Vaak worden ze opnieuw slachtoffer. Of komen ze zelf in aanraking met justitie. Om dit probleem te bestrijden is het belangrijk dat professionals goed met elkaar samenwerken. Daarom is er nu de handreiking ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’, opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, RvdK, Politie, OM, Veilig Thuis en Reclassering.