RvdK ziet veel kindermishandeling

De RvdK gaat er vanuit dat het in zijn onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel in principe altijd om kindermishandeling in de brede zin van het woord gaat. In 2016 registreerden raadsonderzoekers in bijna de helft van deze onderzoeken het specifieke kenmerk kindermishandeling. Het gaat hier om een eigen registratie door raadsonderzoekers ten behoeve van beleidsinformatie.

Om welke vormen van mishandeling het gaat, laat de afbeelding hieronder zien.

Vormen van kindermishandeling
Verdeling in percentagesProcent
Mishandeling (fysiek een/of psychisch) en verwaarlozing23%
Huiselijk geweld26%
Scheidingsproblematiek21%
Overig (oa seksueel geweld, seksuele uitbuiting, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis)3%
Brontabel als csv (236 bytes)

Omdat er vaak sprake is van meervoudige problematiek kunnen deze percentages niet bij elkaar opgeteld worden. Bij de scheidingsproblematiek zoals hier genoemd, gaat het om onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel waarin dit speelt en dus niet om Gezag & Omgangs onderzoeken. Huiselijk geweld hoeft niet per se tegen het kind gericht te zijn; kind als getuige van huiselijk geweld wordt ook gezien als mishandeling.

Verslavings- en psychiatrisch problematiek

In de onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel zien we veel verslavingsproblematiek, namelijk in 21% van deze onderzoeken. Het gaat dan om alcohol, drugs, game, eet- en andere verslavingsproblematiek. In 38% van de onderzoeken naar kinderbeschermingsmaatregelen is er sprake van gediagnosticeerde psychiatrische problematiek. Deze problematiek bij ouders is bedreigend voor de ontwikkeling van kinderen en valt dus onder kindermishandeling in de breedste zin van het woord.

Week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we niet alleen aandacht voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Verbind voor het kind

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Vaak heeft het diepe en langdurige impact op slachtoffers. Vaak worden ze opnieuw slachtoffer. Of komen ze zelf in aanraking met justitie. Om dit probleem te bestrijden is het belangrijk dat professionals goed met elkaar samenwerken. Daarom is er nu de handreiking ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’, opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, RvdK, Politie, OM, Veilig Thuis en Reclassering. 

Disclaimer
Op 15 januari 2018 is ontbrekende context toegevoegd aan dit nieuwsbericht. De cijfers die worden genoemd zijn in 2016 door raadsonderzoekers geregistreerd ten behoeve van beleidsinformatie.

De RvdK gaat er vanuit dat het in zijn onderzoeken naar een kinderbeschermingsmaatregel in principe altijd om kindermishandeling in de brede zin van het woord gaat.