Actieplan na congres Waarheidsvinding

Vrijdag 10 november vond het congres ‘Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen’ plaats aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. In het teken van vijf eerdere regionale bijeenkomsten werd in paneldiscussies stilgestaan bij feitenonderzoek en de rol van verschillende jeugdhulpinstanties hierin. Naar aanleiding van een initiatief van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wordt vervolgens een actieplan opgesteld.

Met advocaat Carrie Jansen als dagvoorzitter werd gedurende de dag stilgestaan hoe feitenonderzoek voorafgaand, tijdens en na een zitting verbeterd kan worden. Ook kinderombudsman Margrite Kalverboer en voorzitter van het platform Divorce Challenge André Rouvoet spraken over het belang van het congres. Na iedere paneldiscussie werd er gestemd of bezoekers het ermee eens zouden zijn als een dergelijk voorstel in het actieplan zou worden opgenomen. De deelnemers vroegen om in het plan acties op te nemen om niet meer in de informatie van vroeger te blijven hangen, zonder te verifiëren of deze ook nog een rol speelt bij de huidige situatie.

Paneldiscussies

Namens de RvdK deden ook drie collega’s mee aan de paneldiscussies.

Esther Donkervoort (raadsonderzoeker): ‘Ik hoop dat het congres de start is om de afstand tussen cliënten, wetenschappers en mensen vanuit de werkvloer te verkleinen en vaker met elkaar in gesprek te gaan over alles wat nog beter kan op het gebied van waarheidsvinding.’

Hans Kuhn (zittingsvertegenwoordiger): 'Ik vond het een mooi congres. De paneldiscussies waren leerzaam en zorgden dat dingen op hun plaats vielen, ook in de gesprekken in de pauzes schuilt een onzichtbare kracht. Het hebben van informeel contact tijdens zo’n congres, maakt het erg waardevol.’

Benjamin Jansen (directeur) schreef een weblog over het congres.

Waarheidsvinding

Vrijdag werd duidelijk hoe abstract het begrip waarheidsvinding is, in het woordenboek beschreven als een on­der­zoek bij een gerechtelijke procedure en bij de RvdK vooral in combinatie met geverifieerde en onderbouwde conclusies in rapportages. Het belangrijkste is hierbij om hoor en wederhoor te plegen en onderscheid te maken tussen feiten en meningen.

Plaatsvervangend portefeuillehouder Jeugd Tasnim van den Hoogen sprak namens Carsten Herstel, waarnemend Directeur-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, hoe er na afloop van het congres zal worden gehandeld. Van Den Hoogen vertelt dat het de bedoeling is dat de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, het actieplan zo snel mogelijk aan de Kamer aanbiedt. ‘De opbrengsten van de regionale bijeenkomsten en het congres vormen de bouwstenen voor het actieplan. Samen met de betrokken partijen, waaronder ook gemeenten, gaan we de inhoud opstellen en helder maken wie in de komende periode met welke verbeterpunten aan de slag gaan.’

Ervaringsdeskundigen

Volgens Van Den Hoogen is daarnaast belangrijk om de conceptversie aan ouders en jongeren voor te leggen en hun mening naar voren te brengen. ‘Het proces, bestaande uit het voorleggen aan ouders en afstemmen met partners, kost tijd maar we hopen dat de minister het actieplan in het voorjaar naar de Tweede Kamer kan sturen.’
Ook tijdens het congres lieten ervaringsdeskundigen hun frustratie, of juist dankbaarheid, de vrije loop en werd de kern van het congres duidelijk beschreven:  ‘Zaken veranderen, over een jaar ben ik een ander persoon. Moet ik afgerekend worden op dingen uit het verleden, zonder dat gecheckt wordt of deze informatie nog steeds belangrijk is? Stop met het terughalen van dossiers en kijk naar wie ik nu ben!’