De ketenkameleon

Het is een spannende tijd voor Fatima Yazami, raadsonderzoeker in Haarlem. Haar project ‘De breed inzetbare professional’ is opgepikt door het innovatieteam van het ministerie, het plan is af en nu moet het project zichzelf gaan bewijzen in de praktijk.

Met haar project De breed inzetbare professional (BIP) wil Fatima zorgen voor meer uitwisseling van kennis in de keten. Ze ziet een toekomst waarin professionals hun werk kunnen doen bij verschillende organisaties, zodat drukte kan worden opgevangen en er minder overdracht hoeft plaats te vinden. Samen met Bas van de Ven heeft ze een plan geschreven voor een proefperiode die in 2018 van start gaat.

Test in de praktijk

De eerste proef vindt plaats in de schoolverzuimketen in Haarlem. Het aantal zaken rond schoolverzuim stijgt in het najaar sterk, en daarmee loopt ook de wachttijd op. Door de inzet van breed inzetbare professionals kan de werkdruk tijdens deze piekmomenten worden verlicht. De drie belangrijkste ketenpartners rond schoolverzuim in Haarlem wilden graag meewerken aan de proef van Fatima: Leerplicht, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Straks moeten twee medewerkers van elke organisatie, zes in totaal, ervoor zorgen dat een schoolverzuimend kind binnen drie maanden passende zorg of onderwijs krijgt.

Grote verschillen

De medewerkers krijgen een intensieve training zodat ze in korte tijd klaar zijn voor het vervullen van de drie verschillende rollen. Verschillen zijn er zeker: “Leerplichtambtenaren richten zich op opsporing”, vertelt Fatima.”Die spreken niet van een gesprek, maar van een verhoor. Een heel andere insteek.” Bureau Halt zit op de preventie, geeft een waarschuwing en daarna een sanctie. De RvdK tenslotte zit aan het eind van de keten en krijgt alleen de meest problematische gevallen te zien. Fatima: “Raadsmedewerkers hebben daarom vaak de breedste blik en kijken naar de context van het kind.”

Persoonlijke begeleiding

Normaal staat een raadsmedewerker aan het einde van de keten, maar als BIP komt hij ook aan het begin te staan, wanneer hij de rol van leerplichtambtenaar op zich neemt bij de eerste melding van de school. Fatima verwacht dat professionals op die manier veel van elkaar leren. De belangrijkste motivatie voor haar blijft echter het kind. “Het is zoveel fijner voor het kind om samen met één professional door de keten heen te gaan dan steeds een nieuwe hulpverlener te spreken”, zegt ze. “Hoe vaak horen we niet dat we de zoveelste hulpverlener zijn aan wie ze hun verhaal moeten vertellen? Dat is niet goed voor de motivatie van een kind, of voor het vertrouwen in ons als hulpverleners.”

Wie gaan het doen?

De breed inzetbare professional past volgens Fatima in de tijdsgeest. “Ik zie overal om me heen hulpverleners die aan het jobhoppen zijn”, zegt ze. “Op veel plaatsen in de keten is een tekort aan mensen en organisaties beconcurreren elkaar.” Ze verwacht dan ook geen tekort aan aanmeldingen.

Naar wie is ze eigenlijk op zoek? “Je hebt mensen nodig die hun eigen vak uitstekend kennen, maar ook openstaan voor het leren van nieuwe competenties”, zegt Fatima. “De BIP moet steeds zelf bepalen welke rol hij aanneemt in zijn contact met het kind: Leerplicht, Halt of RvdK.” Het projectteam gaat zelf actief op zoek naar geschikte kandidaten, maar raadsonderzoekers die denken dat deze rol hen op het lijf geschreven is mogen zich gerust bij Fatima melden.

Evaluatie

Natuurlijk wordt er in de gaten gehouden of het experiment de gewenste resultaten oplevert. Naast evaluatie van de harde cijfers is de Hogeschool Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar de effecten bij clienten en medewerkers. De tevredenheid van beide groepen wordt vergeleken met de resultaten van controlegroepen die niet aan het experiment meedoen. Aan het einde van het traject zal er een uitgebreide aanbeveling komen.

Wat gaat Fatima doen nu het plan waar ze zo hard aan gewerkt heeft af is? “Mijn rol is nu die van projectcoördinator”, vertelt ze. “Begin 2018 komt eerst de werving, kennismaking en opleiding. Daarna sta ik de professionals bij op de werkvloer, wanneer ze na de zomer van start gaan. Het is niet alleen voor hen een grote ommezwaai, ook voor mij verandert er veel. Straks vormen we samen een team van ketenkameleons.”