Aandacht voor zorgkant bij schoolverzuim

Raadsonderzoeker Birsen Akin komt aan het woord over schoolverzuim in het nieuwe online magazine van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Schoolverzuim vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten, wat veel impact heeft op de maatschappelijke kansen van een kind. Het kabinet wil schoolverzuim daarom terugdringen. In Zij Aan Zij, het online magazine van het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt onder andere raadsonderzoeker Birsen Akin over de samenwerking die daarvoor nodig is.

“Je wilt zo vroeg mogelijk hulp inzetten en samenwerken met alle betrokkenen in de keten.”

- Birsen Akin, onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming