Bescherming bij ingewikkelde problemen

Minister Dekker van Rechtsbescherming brengt werkbezoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Minister Dekker maakte tijdens een eerste werkbezoek op maandag 29 januari in Den Haag kennis met de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming. Minister Dekker: “Heel waardevol om te zien wat er allemaal komt kijken bij de behandeling van een zaak bij de RvdK.”

Tijdens het werkbezoek ging de minister uitgebreid in gesprek met medewerkers van de RvdK. Hij stelde vragen over de wettelijke taak en de werkwijze, maar ook over lastige dilemma’s en de hoge werkdruk. “De Raad voor de Kinderbescherming is rechtsbescherming bij uitstek,” zei minister Dekker. “Bescherming tegen henzelf of anderen, en bescherming om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij hebben als kabinet aangegeven dat we het belangrijk vinden om kindermishandeling tegen te gaan. De RvdK is daarbij natuurlijk een belangrijke partner.”

Minister Dekker was onder andere te gast bij een zogeheten jeugdbeschermingstafel, een overleg waar de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming de zorgen om een kind met ouders en kind bespreken. Daarna schoof hij aan bij een multidisciplinair overleg, het moment waarop een raadsonderzoeker en een gedragsdeskundige tot een afgewogen advies voor de rechtbank komen, met de belangen van het kind voorop. “Het is heel leerzaam om van dichtbij mee te maken hoe een zaak met ingewikkelde problematiek –mishandeling, loverboys en illegaliteit- wordt opgepakt door de professionals van de RvdK,” zei de minister daarover.

Algemeen directeur van de RvdK Annette Roeters is blij met het bezoek: “De Raad voor de Kinderbescherming doet onafhankelijk onderzoek, maar we doen het werk namens de overheid. De minister is dus verantwoordelijk en daarom is het goed dat hij zich op de hoogte stelt van de werkzaamheden van onze organisatie. Ik ben heel blij dat hij dat doet met een grote interesse en dat hij er ruimschoots de tijd voor neemt tijdens meerdere werkbezoeken. Hij is leergierig en oprecht geïnteresseerd.”