Dít zijn de gebiedsmanagers van de Raad voor de Kinderbescherming

In februari van dit jaar zijn de gebiedsmanagers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gestart:  Gerrie Brock, Barbara Gussenhoven, Ton de Raad, Jos Schmeitz en Robert Vonk zetten zich in de 42 jeugdzorgregio’s in voor het effectiever beschermen van kinderen die ernstige schade dreigen op te lopen in hun ontwikkeling. Op 7 mei start ook Kim Steenbergen.

Verbinding en samenwerken

De gebiedsmanagers zijn te benaderen voor afspraken en afstemming in het betreffende gebied op allerhanden onderwerpen. Zij zijn erop gericht om het netwerk van kinderbescherming te versterken en waar nodig te verbeteren. De gebiedsmanagers werken hiervoor nauw samen met de ketenpartners, maar uiteraard ook met de gebiedsteams van de RvdK. De RvdK wil meer parallel werken, monitort of de actuele afspraken aanvullend zijn en of de samenwerking met de RvdK optimaal bijdraagt aan de veiligheid en kansen van kinderen. Verbinding en samenwerking met de ketenpartners, aandacht voor de werkstromen en het kind centraal zijn voor de gebiedsmanagers belangrijke speerpunten.

Contact

In het overzicht zijn de  contactgegevens en de jeugzorgregio’s waaraan de gebiedsmanagers zijn verbonden te vinden.  Bent u ketenpartners van de RvdK? Uiteraard kunt u in contact blijven met de voor u reeds bekende contactpersoon, maar de gebiedsmanagers staan ook klaar voor uw contact. 

De komende periode volgt nadere informatie over de gebiedsmanagers en de wijzigingen qua werkgebieden. Naast de inmiddels 6 bekende gebiedsmanagers zullen er nog 2 gebiedsmanagers starten dit jaar.