Werken vanuit de bedoeling: de RvdK op weg naar 2020

De RvdK is in beweging met als belangrijkste inzet: het kind weer echt centraal stellen. Dit gaat gepaard met organisatieveranderingen.

Werken vanuit de bedoeling van de Jeugdwet, die bevordert dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit. Waarbij preventie en eigen kracht van ouders en hun sociale netwerk uitgangspunten zijn. Investeren in een optimale samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij kinderen en hun gezin. Ruimte voor de professional om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dichtbij waar kinderen en ouders wonen. Deze waarden van de Jeugdwet zijn de waarden waarvanuit de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn meerjarenvisie 2015-2020 ontwikkelde. Met als belangrijkste inzet het kind in onze onderzoeken en interventies weer echt centraal te stellen.

Lees meer in het essay Werken vanuit de bedoeling: de RvdK op weg naar 2020.