Klachtenanalyse 2017

Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige of een ouder niet tevreden is over de wijze waarop het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvond, kan hij een klacht indienen. Deze klachten worden jaarlijks geanalyseerd in de klachtenanalyse. De klachtenanalyse 2017 is afgerond.

De Raad voor de Kinderbescherming staat voor een zorgvuldige, oplossingsgerichte en respectvolle manier van klachtbehandeling. Bij het zorgvuldig behandelen van klachten past ook een periodieke reflectie op eigen handelen van de RvdK. Dit geeft de RvdK inzicht in waar we verbetering in kwaliteit van ons werk kunnen nastreven om iedere keer de belangen van het kind te waarborgen.

Een greep uit de belangrijkste uitkomsten uit 2017:

  • In 2017 verrichtte de RvdK 46.556 onderzoeken.
  • In 2017 leidde 0,4% van de raadsonderzoeken tot een klacht.
  • In 2017 werd 41% van de klachten afgedaan middels PCMO (Prettig Contact Met de Overheid).
  • In 2017 zijn 152 klachten afgedaan middels een formele klachtbeslissing. Dit is nagenoeg hetzelfde als in 2016 (153).
  • In 2017 heeft bijna de helft van de bij de RvdK ingediende klachten betrekking op de inhoud van het raadsonderzoek en het rapport. Ruim een kwart van de ingediende klachten had betrekking op de attitude van de raadsmedewerker. Eén tiende van de klachten ging over procedurele fouten.
  • In 2017 werd een derde van alle klachtonderdelen (deels) gegrondverklaard (33%).

Lees voor het complete overzicht van uitkomsten en leerpunten de Klachtenanalyse 2017