Oud-raadsonderzoekers zien kansen in ouder-kind relatie

Drie raadsonderzoekers van de locatie Den Bosch zijn per september gestart met een eigen onderneming: Buro Onderscheiden. Zij begeleiden kinderen en ouders die verstrikt zijn, of dreigen te raken, in een conflictscheiding. ‘De nadruk ligt op de ouder-kind relatie.’

Buro Onderscheiden
V.l.n.r.: Yvette, Olga, Astrid

‘Ons idee is geboren toen oud-minister van Justitie Van der Steur in 2016 via Divorcechallenge.nl opriep om ideeën in te sturen die bijdroegen aan het terugdringen van het aantal vechtscheidingen. Ik heb toen samen met Olga Boef en Yvette Meulenbeek een voorstel ingestuurd.’ Astrid de Regt, raadsonderzoeker en zittingsvertegenwoordiger, vertelt graag en met enthousiasme over het ontstaan van haar nieuwe toekomst. ‘Onze inzending viel niet in de prijzen, maar wij bleven van mening dat ons idee echt iets kon bijdragen aan het verminderen van de soms zeer heftige echtscheidingsproblematiek. Vanaf dat moment ging het drietal aan de slag met denken, schrijven, ontwikkelen en plannen.

De voorbereiding kwam in een stroomversnelling toen eind 2017 modemagazine Marie Claire haar lezers de kans gaf een zogenaamde Startersaward te winnen. Astrid: ‘Wij hebben direct ons businessplan aangescherpt en opgestuurd. In mei 2018 werden onze inspanningen beloond en wonnen wij uit alle inzendingen de award.’ De handen konden nu echt uit de mouwen en eensgezind vervolgden zij de ingeslagen weg. Het drietal schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en Buro Onderscheiden werd een concreet bedrijf. Het was een ‘pittige periode’ de afgelopen maanden, waar ‘heel veel vrije tijd en energie’ in is gestoken.

Omdat het werk bij de RvdK hun alle drie na aan het hart ligt, hebben zij gesproken met de directie om te kijken hoe en wanneer hun onderneming de markt op kon gaan. ‘Uiteindelijk hebben we in gezamenlijk overleg besloten om gedrieën per 1 september de RvdK te verlaten’, zegt Astrid, ‘want zo kunnen we de focus volledig op Buro Onderscheiden richten.’ Dat ontslag is trouwens een ‘met pijn in het hart’ genomen besluit. Zeker ook voor Astrid. ‘Ja, want ik ben in 1995 als stagiaire binnengekomen en ben nooit meer weggegaan. Daarbij heb ik via de RvdK ook nog eens mijn man leren kennen. Ik kan dus gerust zeggen dat ik me een echt Raadskind voel. Ik ben hier groot geworden.’

 Astrid: ’Het belangrijkste verschil is dat wij ouders in de eerste plaats aanspreken op hun ouderschap in plaats van op hun ex-partnerschap. Wat voor relatie wil je eigenlijk met je kind en hoe verhoudt deze zich tot je echtscheiding?'

Buro Onderscheiden heeft direct al uitzicht op werk. Een grote zorgaanbieder heeft hen benaderd voor het aanpakken van een wachtlijst. En er zijn al advocaten die cliënten doorverwijzen en wijkteams die zitten te springen om hun expertise. Waarin onderscheidt dit bureau zich nu eigenlijk van soortgelijke bureaus? Astrid: ’Het belangrijkste verschil is dat wij ouders in de eerste plaats aanspreken op hun ouderschap in plaats van op hun ex-partnerschap. Wat voor relatie wil je eigenlijk met je kind en hoe verhoudt deze zich tot je echtscheiding? Wij willen dat ouders een modus kiezen die niet belastend is voor het kínd, maar ook niet voor henzelf.’ Het bureau doet ook aan omgangsbegeleiding in de thuissituatie én voor 12-plussers. Bovendien omarmt het de visie dat  ouders niet per se samen aan tafel moeten zitten om beweging te krijgen in een vastgelopen situatie. ‘We hebben hier inmiddels veel mee geoefend, geïnspireerd door opleidingen van de Interactieacademie in Antwerpen’, zegt Astrid, ‘en geloof me, het wérkt!’ Een ander opvallend punt is dat elke cliënt waarmee Buro Onderscheiden werkt, gestimuleerd wordt op zoek te gaan naar een zogeheten BES, oftewel een Belangrijke Eigen Steunfiguur. Astrid: ‘Wij willen dat iedereen een figuur uit zijn omgeving heeft die niet alleen steun biedt, maar ook kritisch durft te zijn. Dit werkt als antigif in de strijd hebben we gemerkt.’

Hoewel zij in principe alle drie in staat zijn om elke zaak aan te pakken, hebben zij ook zo hun eigen specialiteit en affiniteit. ‘Ik hou van werken met hoog opgeleide ouders’, zegt Astrid enthousiast, ‘terwijl Olga juist weer heel goed is met cliënten met een beperkt denkniveau. Yvette is orthopedagoog en zo vullen we elkaar dus enorm aan.’ Omdat zij, als onderdeel van de Startersaward, in het najaar op Nyenrode Business Universiteit nog een achtdaagse opleiding volgen voor goed ondernemerschap, lijkt bijna alles aanwezig om van Buro Onderscheiden een succes te maken. Astrid: ‘We hebben niet de illusie dat we iedereen altijd volledig content de deur uit laten lopen, maar we zijn ervan overtuigd dat onze aanpak een goede stap is in de richting van een nieuwe, eigentijdse aanpak van het aantal conflictscheidingen, waarbij de belasting voor kinderen wordt beperkt.’