Week tegen kindermishandeling 2018

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen ook aan iets te doen. In de week van 19  november wordt extra aandacht gevraagd voor kindermishandeling. In Nederland groeien ongeveer 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

De week tegen kindermishandeling 2018 staat helemaal in het teken van samenwerking tussen professionals. Het thema van dit jaar is: Ik maak het verschil. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) besteedt ook aandacht aan wat we kunnen doen om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen.

Van elkaar leren

In de week tegen kindermishandeling worden krachten gebundeld, kennis en ervaring gedeeld en van elkaar geleerd. Ook de RvdK opent zijn deuren voor professionals om met elkaar in gesprek te gaan over de aanpak tegen kindermishandeling. Zo wordt onder andere de conferentie ‘Straf met zorg? of Zorg met straf?’ georganiseerd vanuit de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling met als doel: samenwerking tussen politie, OM, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis verbeteren.

Kijk voor alle activiteiten op de website van de week tegen kindermishandeling.

Verbind voor het kind

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Vaak heeft het diepe en langdurige impact op slachtoffers en worden ze opnieuw slachtoffer. Of ze komen zelf in aanraking met justitie. De handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling', opgesteld door de RvdK, Politie, OM, Veilig Thuis en Reclassering Nederland, is bedoeld om bij alle meldingen van kindermishandelingen waarbij het vermoeden bestaat dat zich strafbare feiten hebben voorgedaan, de samenwerking op te zoeken met deze 5 partners. Alleen dan kunnen we de aanpak tot stoppen en voorkomen van kindermishandeling effectief vormgeven.