Onderzoek naar mogelijke misstanden adoptiezaken

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt een onafhankelijke commissie in die onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rondom adoptiezaken vanuit het buitenland. De aanleiding is informatie over een adoptiezaak uit Brazilië, die naar boven is gekomen bij de behandeling van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Deze informatie wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.

Onderzoekscommissie

De commissie moet met name onderzoeken wat de feitelijke gang van zaken is geweest en wat de rol van de Nederlandse overheid daarbij was. Daarbij is het van belang om te weten of het ging om een actief handelen van overheidsfunctionarissen, dan wel om medeweten van de overheid. En indien er sprake blijkt te zijn van betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij misstanden moet er bekeken worden of die betrokkenheid structureel of incidenteel van aard was. In eerste instantie wordt gekeken naar de landen waarvan betrokkenen ons gewezen hebben op signalen van mogelijke misstanden in het verleden. Dat zijn Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. Het onderzoek zal beginnen met Brazilië. De verwachting is dat de commissie in het voorjaar van 2019 van start gaat en dat zij in ieder geval een jaar nodig heeft om het onderzoek uit te voeren.

Vragen over adoptie

Geadopteerden met vragen over een adoptie die plaats heeft gevonden in de periode 1967 tot 1998, kunnen contact opnemen met het FIOM (specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen) via 088-1264999 en info@fiom.nl.

Rol van de Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen hebben het recht om kennis te hebben en te krijgen over hun afstammingsgegevens en hun ontstaansgeschiedenis. De rol van de RvdK bij adoptiezaken is het doen van een gezinsonderzoek waaruit de geschiktheid van de aspirant adoptie ouder(s) moet blijken. De RvdK brengt daarover advies uit aan de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dat moment is er nog geen adoptiekind in beeld. De RvdK heeft geen rol (gehad) in de matching tussen het buitenlandse adoptiekind en de adoptie ouder(s).

De RvdK wordt regelmatig benaderd door kinderen die zoeken naar hun achtergrond. Het is  voor hen belangrijk om toegang te hebben tot informatie over hun afstamming. De RvdK levert hierover informatie aan betrokkenen uit beschikbare dossiers.

Adoptiekind

Zie ook