Klachtenanalyse 2018

Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige of een ouder niet tevreden is over de wijze waarop het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvindt , kan diegene een klacht indienen. Deze klachten worden jaarlijks geanalyseerd in de klachtenanalyse. De klachtenanalyse 2018 is afgerond.

De Raad voor de Kinderbescherming staat voor een zorgvuldige, oplossingsgerichte en respectvolle manier van klachtbehandeling. Bij het zorgvuldig behandelen van klachten past ook een periodieke reflectie op eigen handelen van de RvdK. Dit geeft de RvdK inzicht in waar we verbetering in kwaliteit van ons werk kunnen nastreven om iedere keer de belangen van het kind te waarborgen.

Een greep uit de belangrijkste uitkomsten

  • In 2018 leidde 0,7% van de raadsonderzoeken tot een klacht
  • In 2018 zijn 163 klachten formeel afgedaan middels een formele klachtbeslissing. Dit zijn er 11 meer dan in 2017 (152).
  • In 2018 betroffen 99% van de formele klachtbeslissingen een G&O en/of een beschermingsonderzoek.
  • In 2018 werd door de RvdK een groot aantal klachten (63%) buiten de termijn van 10 weken afgehandeld. In 2018 werd door de externe klachtencommissie meer dan de helft van de klachten (53%) buiten de termijn afgehandeld. Beide termijnoverschrijdingen zijn fors toegenomen ten opzichte van 2017.
  • In 2018 werd ongeveer een derde van alle klachtonderdelen (deels) gegrond verklaard (30%).
  • In 2018 werden 53 klachten voorgelegd aan de externe klachtencommissie. In 2017 waren dit er 47.
  • In 2018 werd 33% van de aan de externe klachtencommissie voorgelegde klachten alsnog gegrond verklaard.

Lees voor het complete overzicht van uitkomsten en leerpunten de Klachtenanalyse 2018.