Weblog

De kleine dingen

Het zijn de kleine dingen. Een leerplichtambtenaar die ’s ochtends om half acht voor de deur staat om een stukje samen op te fietsen, omdat je in je eentje niet naar school durft. Een Jeugdbeschermer die even bij je moeder koffie gaat drinken als ze jou net met veel verdriet bij een instelling heeft afgezet. Je favoriete docent die een broodje komt eten in de lunchroom waar jij stage loopt. Een smsje van je CJG-coach om je succes te wensen bij de groep acht musical. Een leraar die namens jou stiekem een zelfgemaakte appeltaart op tafel zet bij het American Dinner van de derde klas.

Jongen met vlieger

Het zijn dingen die tijd kosten. Kostbare tijd die we in de jeugdzorg en het onderwijs niet hebben. Tijd die opgaat aan praten over zelfsturende teams, bezuinigingen, nieuwe roosters en innovatieve werkwijzen. Tijd die opgaat aan alle informatie op de goede manier in het systeem zetten en een uitgebreid rapport schrijven. Tijd die opgaat aan wachtlijsten en caseloads die oplopen en aan taken overnemen van collega’s die het niet meer redden. Tijd die grotendeels opgaat aan hoe we het werk moeten doen, aan hoe we kunnen verantwoorden wat we doen of aan brandjes blussen. Tijd die opgaat aan alles om het kind heen, maar niet aan het kind zelf.

Rapporten, onderzoeken en besluiten vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorgorganisaties zorgen voor de grote lijnen. Ze zetten deuren naar de juiste hulp open en vereffenen het pad daar naartoe. Die rapporten, onderzoeken en besluiten zijn nodig voor het grotere geheel. Maar het zijn de kleine dingen die een kind zich nog herinnert als het later terugkijkt. De kleine dingen die maken dat iemand dat vereffende pad ook wil blijven lopen. Een berichtje, een bemoedigend knikje, een ‘goed gedaan’. Het zijn die kleine dingen die uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen opgeven of doorgaan. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.