Weblog

Onderzoek, interventie of allebei?

Vorige week werd ik bijgepraat over de volgende casus: een jongen van 17 jaar die twee nachten in een hotel verblijft omdat er geen plek voor hem beschikbaar is bij de jeugdhulpinstellingen. De crisis is niet groot genoeg om hem een crisisbed aan te bieden, de raadsonderzoeker wordt verzocht een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) en een machtiging uithuisplaatsing (MUHP) te overwegen. Het lukt de partners niet om de patstelling voor deze jongen te doorbreken.

Eveline Schurink, lid directie RvdK

Feitelijk lukt het de gemeente hier niet om passende hulp aan te bieden. De RvdK gaat met de partners in gesprek hoe bewerkstelligd kan worden dat er toch een passende plek wordt gevonden, verkent dit met hen en laat hen vervolgens doorgaan met deze casus. Dit leert me hoe onze kerntaak aan het doorontwikkelen is. Naast het doen van raadsonderzoek worden we steeds beter in andere dingen. Ik noem dat interventies. Die interventies doen we om ouders en kinderen een stap verder te brengen.

Nog een voorbeeld: een moeder met twee kinderen, zorgmijdend, 9 maanden wonend in de gemeente en een dusdanige huurachterstand dat huisuitzetting wordt voorbereid. Rondom de zoon flinke zorgen, de andere zoon doet het op school goed. Wij worden verzocht een VOTS en MUHP te overwegen omdat er geen moeder-kind plaatsen voorhanden zijn en de huisuitzetting aanstaande is. De raadsonderzoeker besluit vooralsnog geen raadsonderzoek te doen maar in contact met de gemeente de huisuitzetting te stoppen en samen met de crisisinterventie dienst op te trekken. Dit moment wordt benut door de crisisinterventiedienst om met moeder afspraken te maken over (schuld)hulpverlening en diagnostiek voor haar zoon. De impact van een huisuitzetting en terecht komen in de crisisopvang (hoogstwaarschijnlijk apart van elkaar) op dit gezin is enorm en brengt een duurzame oplossing nog niet dichterbij. Daarbij laat ik de kosten die gepaard gaan met een huisuitzetting, een opname en een jeugdbeschermingsmaatregel nog buiten beschouwing. In dit geval maakte het multidisciplinair overleg de inschatting dat we beter op een andere manier kunnen bijdragen om moeder te bewegen hulp te accepteren voor zichzelf en haar kinderen.

Aan de beschermingstafel is het besluit genomen een raadsonderzoek te doen naar een gezin met 3 kinderen in de basisschoolleeftijd. Moeder laat Veilig Thuis niet toe tot haar woning en weigert tot dan toe afgesproken controles voor alcoholgebruik. School is de melder bij Veilig Thuis, wegens zorgen over de kinderen. De zaak ligt bij ons enkele weken te wachten. In afstemming met de gemeente en gecertificeerde instelling gaat preventieve jeugdbescherming alvast van start tijdens de wachttijd en het werkelijke onderzoek en blijkt effectief. Er komt praktisch pedagogische hulpverlening tot stand, moeder wordt tijdelijk opgenomen en kinderen verblijven tijdelijk bij oma. De raadsonderzoeker komt samen met de preventieve jeugdbeschermer tot de conclusie dat een raadsonderzoek op dit moment niet meer toevoegt en hebben samen een gesprek met moeder om de veiligheidsafspraken nog eens te bevestigen. Wij sluiten de raadsbemoeienis vervolgens af.

Kunnen we interveniëren, draagt een onderzoek het meest bij, of kunnen beide helpen? Raadsonderzoeker Eveline vertelde in haar blog Danny’s schuld over het treffen van een betalingsregeling voor een jongere. Vanwege de bijzondere plaats die de Raad voor de Kinderbescherming heeft in het jeugdstelsel en de kennis en expertise die we in jaren hebben opgebouwd kunnen we die keuze in iedere casus maken. En vanuit onze opdracht om kinderen effectief te beschermen moeten we de keuze maken.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.