Contactformulier pers

Als journalist of redacteur kunt u met dit formulier een vraag stellen of reactie sturen aan de perscoördinator van de Raad voor de Kinderbescherming.

Uw vraag

Contactformulier

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gevraagde gegevens zijn nodig voor het beantwoorden van uw vraag.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De RvdK gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer uw vraag is afgehandeld worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *