Vraag en antwoord

De meest gestelde vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming vindt u hieronder. Als uw vraag hier niet tussen staat kunt u onderaan de pagina het contactformulier invullen.

Uw vraag

Dit formulier is alleen bedoeld voor algemene vragen. De Raad voor de Kinderbescherming gaat via het formulier nooit in op persoonlijke zaken.

Als u een vraag of een klacht heeft over uw onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming, dan moet u contact opnemen met uw contactpersoon op de locatie, zie Contact & adressen. Ook voor het afzeggen van afspraken moet u contact opnemen met uw contactpersoon.

Contactformulier

Maximaal 2500 tekens

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Wanneer uw vraag is afgehandeld worden uw gegevens vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gevraagde gegevens zijn nodig voor het beantwoorden van uw vraag. De RvdK behandelt zaken in teams die verspreid zijn over Nederland. Wij vragen om uw woonplaats omdat we voor het beantwoorden van uw vraag moeten weten op welke locatie van de RvdK uw vraag van toepassing is.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De RvdK gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer uw vraag is afgehandeld worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *