Heeft u problemen met gemaakte afspraken over een omgangsregeling en/of het gezag?

Ouders met het gezag zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding. Het is dus belangrijk dat u eerst probeert om samen in gesprek te gaan. Als u er samen niet uitkomt, kunt u hulp vragen,bijvoorbeeld aan een bemiddelaar (een mediator, dit kan ook familie zijn) of een hulpverlenende instantie in uw gemeente (denk bijvoorbeeld aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)).

Als u er ook met deze hulp niet uitkomt, kunt u via een advocaat de rechter vragen om te beslissen wat de beste regeling is voor het kind. De rechter kan u dan opnieuw naar een mediator sturen, om met elkaar tot afspraken te komen. Ook kan hij de Raad voor de Kinderbescherming vragen om onderzoek te doen en advies uit te brengen.