Heeft u vragen over draagmoederschap?

Als u overweegt draagmoeder te worden of als u op zoek bent naar een draagmoeder kunt u te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming. Een draagmoeder is een vrouw die kiest voor een zwangerschap met de bedoeling om het kind af te staan. De keuze voor de zwangerschap is bewust en vrijwillig.

U krijgt met de Raad voor de Kinderbescherming te maken wanneer:

  • U als draagmoeder in Nederland van een kind bevalt en uw kind wil afstaan ter adoptie;
  • U als wensouder een in Nederland geboren kind onder 6 maanden als pleegkind in uw gezin wil opnemen;
  • U een uit een buitenlandse draagmoeder geboren kind mee naar Nederland hebt genomen, terwijl u daarvoor niet de vereiste documenten had en/of u naar Nederlands recht niet het ouderlijk gezag heeft.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina's over draagmoederschap.