Waar kan ik terecht bij een verdenking van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Als u zich zorgen maakt over een kind, dan kunt u een melding maken bij het sociale wijkteam binnen uw gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin of Veilig Thuis. Zowel ouders als kinderen kunnen dat doen, maar ook anderen uit de omgeving: bijvoorbeeld de buren, familie, huisarts of leraar. Een melding maken kan eventueel ook anoniem. U kunt uw zorgen niet rechtstreeks bij de RvdK melden.

Wanneer kan ik naar het Sociale wijkteam binnen mijn gemeente?

Het sociale wijkteam is er voor u wanneer u vragen of problemen heeft waar u zelf niet uitkomt. U kunt er terecht voor alle jeugdhulp, ondersteuning en begeleiding Heeft u een vraag over de opvoeding van een kind? Ook hiervoor kunt u bij het Sociaal wijkteam terecht. Dat kunnen kleine vragen zijn maar ook vragen over gedragsproblemen, geweld of echtscheiding. Ook kinderen en jongeren kunnen bij het wijkteam terecht met vragen.

Wanneer naar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen terecht met vragen over de opvoeding, gezondheid en het opgroeien van het kind. Het CJG kan in een vroeg stadium op vrijwillige basis hulp bieden aan gezinnen met problemen. In het centrum werken verschillende organisaties samen, waaronder het consultatiebureau, de GGD, Bureau Jeugdzorg, buurtwerk en de politie.

Wanneer naar Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht wanneer er vermoedens of signalen van kindermishandeling zijn. Ook voor advies hierover kunt u bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-2000. U wordt automatisch doorgeschakeld naar Veilig Thuis in uw eigen regio.

Van Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming

Soms lukt het ouders niet om de verantwoordelijkheid voor het kind voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening zoals Veilig Thuis. Dan kunnen de bovengenoemde instanties de Raad voor de Kinderbescherming vragen om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van het kind en zo nodig een kinderbeschermingsmaatregel te vragen bij de kinderrechter.