Waar kan ik terecht bij een verdenking van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Als u zich zorgen maakt over een kind, dan kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis. 

Wanneer naar Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies als u denkt dat het niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om hierbij anoniem te blijven ten opzichte van het gezin waarover u zorgen heeft. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

U kunt bij Veilig Thuis ook vragen stellen en advies vragen. Iedereen kan contact opnemen: ouders en kinderen, maar ook buren, familie, leraar of huisarts.

Professionals die met ouders en kinderen werken zijn gehouden aan een meldcode. Daarin staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor professionals om met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan.

Van Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming

De medewerkers van Veilig Thuis kijken wat er moet gebeuren als iemand heeft gebeld met zorgen over een kind. Zij werken nauw samen met de lokale teams in de gemeenten en verwijzen naar hen door als dat kan. Als Veilig Thuis zorgen houdt over een kind en gemerkt heeft dat vrijwillige hulp niet geaccepteerd wordt, kunnen ze de RvdK vragen om onderzoek te doen.