Wilt u inzage in het dossier dat de RvdK van u heeft?

Voor het opvragen van uw dossier kunt u contact opnemen met de locatie waarmee u te maken heeft gehad. Of uw dossier bewaard is hangt af van de voor de RvdK geldende regels voor vernietiging. Zie hiervoor het Kwaliteitskader RvdK 2021.

Adoptiedossier

Het kan zijn dat u op zoek bent naar gegevens over uw adoptie. De kans dat deze oude dossiers nog voorhanden zijn is buitengewoon klein. Oude adoptiedossiers kunnen vernietigd zijn volgens de toen geldende regelgeving.