Wilt u inzage in het dossier dat de RvdK van u heeft?

Voor het opvragen van uw dossier kunt u contact opnemen met de locatie waarmee u te maken heeft gehad. Of uw dossier bewaard is hangt af van de voor de RvdK geldende regels voor vernietiging. Zie hiervoor het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming 2016.

Adoptiedossier

Het kan zijn dat u op zoek bent naar gegevens over uw adoptie. De kans dat deze oude dossiers nog voorhanden zijn is buitengewoon klein. Oude adoptiedossiers kunnen vernietigd zijn volgens de toen geldende regelgeving.