Brochure De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

In deze brochure lees je wat een gedragsbeïnvloedende maatregel precies is, wat er tijdens het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gebeurt en wat we van jou verwachten.