Informatieblad Vrijwillige jeugdhulp vluchtelingenkinderen

Hoe werkt vrijwillige jeugdhulp, kinderbescherming en strafadvisering wanneer vluchtelingenkinderen (met hun ouders) nog in asielprocedure zijn en in een locatie verblijven van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)?
Voor vluchtelingenkinderen die niet in een COA-opvanglocatie verblijven is de gemeente verantwoordelijk.