Verzoek reactie RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid'

Reactie minister van VenJ mede namens beide bewindspersonen van het ministerie van VWS op het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over prenatale kinderbescherming.