Schoolverzuimers hebben al genoeg problemen

Een beschrijvend onderzoek naar de aard en de ernst van de problematiek van schoolverzuimers die gemeld worden bij de Raad voor de Kinderbescherming en de verschillen in achterliggende problematiek tussen de pure verzuimgroep, de delictgroep en de civiele groep.