Handreiking samenwerking RvdK en gemeenten

De handreiking voor samenwerking en het model Samenwerkingsprotocol zijn werkdocumenten, die u helpen bij het vormgeven van die samenwerking. Ze dienen als fundament voor het maken van concrete werkafspraken, op maat naar de lokale of regionale situatie.