Kijk op kinderbescherming in... Amsterdam

In de gemeente Amsterdam gaat alles net iets anders, ook wat betreft de jeugdzorg. Dat betekent voor Hester Korver dat ze duidelijk moet maken waar de Kinderbescherming voor staat.