Kijk op kinderbescherming in... Noord-Holland

De Raad voor de Kinderbescherming Noord-Holland werkt hard aan het verbeteren van werkstromen. Waarnemend regiodirecteuren Ben Leliefeld en Hester Korver zetten zich daarvoor in. Tegelijk blijft er ruimte voor vernieuwingen, zoals bijeenkomsten voor ouders die scheiden. ‘Als ouders hun problemen oplossen in plaats van de Kinderbescherming dan is dat altijd beter voor het kind.’