Kijk op kinderbescherming in... Noord-Nederland

Het beschermen van kinderen moet niet draaien om maatregelen maar om oplossingen, vindt Sjoukje Faber. De regiodirecteur gelooft heilig in een aanpak die verder reikt dan strikt de wettelijke taak. Noord-Nederland is hiervoor een prima poeftuin. ‘Kijk niet alleen naar de problemen maar ook naar de kracht van een gezin.’