Kijk op kinderbescherming in... Overijssel

Noaberschap is in de regio Overijssel een bekend begrip. Mensen hebben iets over voor buurtgenoten, maar verwachten ook iets terug. Zijn regio heeft volgens Van Breukelen veel geïnvesteerd in netwerken. “Menselijk contact is essentieel, dat is niet in contracten te vangen".