Kijk op kinderbescherming in... Zuidoost-Nederland

Tijdens een bezoek aan de vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming in Den Bosch, stuit je op de harde realiteit. Bij de balie van het gebouw, waarin ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst is gevestigd, staan nat geregende asielzoekers die zich willen laten registreren. Op hetzelfde moment meldt zich een zichtbaar vermoeide moeder die dringend met de Kinderbescherming wil praten.