Samenwerking: interview Straffen voor jongeren

De RvdK en het OM komen elkaar onder meer tegen als een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit. In dit interview 'De juiste straf, graag met een pedagogisch randje' lees je welke afwegingen raadsonderzoekers en officieren van justitie maken en vanuit welke invalshoek zij naar een zaak kijken.