Overzicht gebiedsmanagers directie en contactgegevens per jeugdzorgregio

In dit overzicht zijn de contactgegevens en de jeugzorgregio’s waaraan de gebiedsmanagers zijn verbonden te vinden. Bent u ketenpartner van de RvdK? Uiteraard kunt u in contact blijven met de voor u reeds bekende contactpersoon, maar de gebiedsmanagers staan ook klaar voor uw vragen.