Orkun

Orkun

(Orkun:)

ORKUN: Hallo, ik ben Orkun en ik werk bij de Raad voor de Kinderbescherming die een landelijke organisatie is verbonden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming betekent dat je voortdurend maar met één ding bezig bent: in alles wat je doet het belang van het kind vooropstellen.
In de tien jaar dat ik nu bij de Kinderbescherming werk heb ik verschillende soorten werkzaamheden gehad.
Ik kijk altijd naar wat het kind nodig heeft, en dat is eigenlijk nooit hetzelfde.
Het gaat dan ook om maatwerk.
Bij de Kinderbescherming ben je altijd op zoek naar hoe je het belang van het kind voorop kunt zetten en hoe je het kind kunt beschermen.
Dat doe je onder andere in gesprek met ouders het Openbaar Ministerie of de gecertificeerde instelling.
Maar natuurlijk ook tijdens de allerleukste gesprekken, met de kinderen zelf.
Bij de Raad voor de Kinderbescherming doen we verschillende soorten onderzoeken.
Je moet dan denken aan beschermingsonderzoeken conflictscheidingen, maar ook strafonderzoeken.
Een voorbeeld van een strafzaak is dat een minderjarige een diefstal pleegt en opgepakt wordt.
We bezoeken deze jongere in het cellencomplex en bespreken met de officier van justitie welke straf het best bij zo'n jongen past.
Soms is een extra onderzoek nodig omdat er bijvoorbeeld echt meer aan de hand lijkt te zijn.
Het gaat bijvoorbeeld thuis helemaal niet zo lekker.
We gaan dan in gesprek met de ouders en de jongere.
Uiteindelijk schrijven we een rapport waarin we de rechter adviseren over wat het beste is voor zo'n minderjarige.
We zijn voortdurend op zoek naar de meest veilige aanpak voor het kind.
Als ouders in staat zijn dit op te pakken, met nodige hulp dan adviseren we: terug naar de hulpverlening.
Maar als blijkt dat de ouders niet in staat zijn dan adviseren we: een ondertoezichtstelling.
Het feit dat we met z'n allen kinderen beschermen dat maakt mijn werk nou zo zinvol.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Raad voor de Kinderbescherming. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Beeldtekst: #zinvolwerk. Wil je meer weten over werken bij de Raad voor de Kinderbescherming? Kijk op: kinderscherming.nl/zinvolwerk.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT