Ambitie

We willen een organisatie zijn die optimaal aansluit bij een veranderende omgeving. De Raad voor de Kinderbescherming helpt ieder kind tijdig en doeltreffend met het best mogelijke advies: de juiste bemiddeling op het juiste moment.

In de loop van de jaren hebben we veel kennis, kunde en ervaring opgebouwd. Onze kennis delen we. Bovendien hebben we geleerd kritisch naar onszelf te kijken en willen we onszelf blijven verbeteren.

Onze ambitie is uit te leggen in 3 strategische thema's:

1. Kinderen doeltreffend beschermen

We hebben een unieke positie op het snijvlak van pedagogiek en recht, vrijwillige en gedwongen hulpverlening, rijk en gemeente en strafrecht en civiel recht. We delen onze kennis in het belang van het kind. De Raad voor de Kinderbescherming versterkt de jeugdhulp door samen te werken met partners.

2. Focus op de kerntaak

Ieder kind wordt tijdig en doeltreffend geholpen. Veiligheid en belang van het kind staat hierin centraal. Dit vraagt om een scherpe afstemming van meldingen en advies op maat. Omdat onafhankelijkheid voor ons van wezenlijk belang is, komt ons advies altijd onpartijdig tot stand.

3. Vergroten van professionele zelfstandigheid van medewerkers

Voor ons is een belangrijke stelregel: In je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen en bovendien valt er veel van elkaar te leren. Kritisch naar jezelf en je werkomgeving kijken is daarbij even belangrijk als te durven vertrouwen op de eigen vakkundigheid en kennis te willen delen. De Raad voor de Kinderbescherming is een organisatie waarin het noodzakelijk is voor medewerkers om te willen blijven leren.