Kijk op kinderbescherming Interview Annette Roeters

De Raad voor de Kinderbescherming wil zich minder door regels en meer door waarden laten leiden. Medewerkers kunnen zelfstandiger opereren, zo lang het belang van het kind voorop blijft staan.