Protocol ASAA 2016

In de protocollen wordt voorgeschreven hoe de Raad voor de Kinderbescherming in bepaalde zaken moet handelen. Het protocol is aanvullend op het Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming 2016. 

Het ASAA protocol wordt geëvalueerd en binnenkort komt er een aangepaste versie beschikbaar.