Klachtenregeling Raad voor de Kinderbescherming 2019

De klachtenregeling 2019 beschrijft hoe de RvdK een klacht behandelt. Onderdeel daarvan is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid.